Imovina

Zaštitite svoje vrijednosti

Osiguranje životinja

Uzgoj i držanje domaćih životinja za gospodarsko iskorištavanje zahtijeva puno vremena i ulaganja. Osiguranjem životinja zaštitite se od nepredvidivih rizika koji svakodnevno prijete Vašem gospodarstvu.

Ovaj vid osiguranja primjenjuje se kod osiguranja zdravih, domaćih i divljih životinja kontroliranih u uzgoju od opasnosti uginuća zbog bolesti ili nesretnog slučaja, prisilnog klanja i prisilnog ubijanja zbog bolesti ili nesretnog slučaja i to:

 • kopitari (konji, magarci, mazge i mule) u dobi od poroda do navršenih 15 godina
 • goveda i bivoli u dobi od poroda do navršenih 12 godina, odnosno do 15. godine ako su od 9 godina starosti neprekidno osigurani
 • ovce i koze u dobi od 6 mjeseci do navršenih 6 godina
 • svinje u dobi od mjesec dana, s najmanjom težinom od 5 kg, do navršenih 7 godina
 • perad (kokoši i purani) u intenzivnom uzgoju.

Bolest podrazumijeva buduću promjenu uobičajenog zdravstvenog stanja, koje nastaje iznenada, neovisno od volje osiguranika, a može imati za posljedicu uginuće, prisilno klanje ili ubijanje životinje.
Nesretnim slučajem smatra se svaki budući iznenadni i od osiguranika nezavisni događaj, koji djeluje na osiguranu životinju izvana i to naglo, a ima za posljedicu njezino oboljenje, liječenje, prisilno klanje, prisilno ubijanje ili uginuće. Uzroci nesretnog slučaja koji dovode do nastanka štete su:

 • požar
 • udar groma
 • eksplozija
 • poplava
 • oluja
 • odronjavanje terena
 • pad letjelica svih vrsta
 • pregaženje raznim vozilima
 • udar raznih predmeta
 • međusobne tuče životinja
 • ranjavanje oružjem
 • pad i okliznuće životinje
 • utapanje
 • ugušenje uslijed vanjskih uzroka
 • povrede od raznih zvijeri
 • ujed zmija i ubodi pčela
 • djelovanje električne struje
 • posljedice vrućine i hladnoće
 • trovanje otrovima.

Uz osnovno osiguranje mogu se ugovoriti i neke od dopunskih opasnosti:

 • gubitak teleta ili ždrijebeta kod poroda
 • osiguranje životinja na sportskim priredbama, natjecanjima i izložbama
 • osiguranje životinja za vrijeme izdržavanja karantene.

ADRIATIC osiguranje želi svakom uzgajivaču osigurati bolju i kvalitetniju sutrašnjicu, čemu se pridružuje država povratom od 70% premije osiguranja bez obzira na štete (u skladu s mjerama M17).