Obvezno osiguranje brodice / jahte

Obvezno osiguranje brodice / jahte

NAPOMENA: Izračun premije je informativnog karaktera.

Za izradu obvezujuće ponude molimo kontaktirajte najbližeg savjetnika za osiguranje ili nam se obratite na besplatni info telefon 0800 0606.

Osiguranje možete brzo i jednostavno ugovoriti i preko webshopa.


Temeljem Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (NN 151/05., 36/09., 75/09., 76/13., 152/14.) određuje se obveza vlasnicima brodice na motorni pogon, odnosno jahte s porivnom snagom motora većom od 15 kw da se osiguraju od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama i to s najnižom osiguranom svotom po jednom štetnom događaju u iznosu od 464.529,82 €.

Temeljem police osiguranja nadoknađuju se sve štete prema odredbama propisa o naknadi štete iz odgovornosti ako je pri uporabi brodice, odnosno jahte navedene u polici osiguranja odgovornošću korisnika došlo do tjelesne ozljede, narušavanja zdravlja ili smrti treće osobe.

Trećim osobama ne smatraju se osobe koje se nalaze na brodici, odnosno jahti kojom je prouzročena šteta i osobe koje se nalaze na drugoj brodici, jahti, brodu, odnosno drugom plovnom objektu.