Servisne informacije

Tehnički pregled i registracija vozila

Tehnički pregled vozila

Tehnički pregledi vozila obavljaju se temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnika o tehničkim pregledima vozila, a u svrhu provjere tehničke ispravnosti i ekološke podobnosti vozila. Tehnički pregledi obavljaju se na cestovnim i priključnim vozilima, osim na radnim strojevima.

Na tehničkom pregledu utvrđuje se ima li vozilo propisane uređaje i opremu, jesu li ti uređaji i oprema ispravni te udovoljavaju li propisanim uvjetima za sudjelovanje u prometu na cesti.


Redovni tehnički pregled - rokovi obavljanja

Takva vrsta pregleda obuhvaća:

 • nova vozila: tijekom mjeseca u kojem istječe rok od 24 mjeseca od prve registracije, a nakon toga svakih 12 mjeseci. Izuzetak su cestovna i priključna vozila za prijevoz tereta najveće dopuštene mase veće od 3500 kg, cestovna vozila za prijevoz osoba koja osim sjedala za vozača imaju više od 8 sjedala, vozila hitne medicinske pomoći i vozila za taksi prijevoz za koje je rok za prvi tehnički pregled 12 mjeseci od prve registracije vozila. Pod novim vozilima podrazumijevaju se vozila koja nisu bila u uporabi, nisu bila registrirana i nisu starija od godine dana
 • rabljena vozila: 12 mjeseci nakon svakog pregleda
 • izuzetak su lake prikolice kod kojih se tehnički pregled obavlja svake treće godine od prvog označavanja nove lake prikolice u Republici Hrvatskoj.

Preventivni tehnički pregled - rokovi obavljanja

Vozila koja podliježu obvezi preventivnog tehničkog pregleda su:

 • vozila koja se daju u najam - rent-a-car
 • vozila kojima se obavlja osposobljavanje kandidata za vozače
 • vozila taksi prijevoza
 • vozila hitne medicinske pomoći
 • autobusi, teretna i priključna vozila za prijevoz opasnih tvari
 • teretna i priključna vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 7.500 kg.

Vozila koja NE podliježu obvezi preventivnog tehničkog pregleda su:

 • vozila za stanovanje ili kampiranje
 • vozila za prijevoz pčela
 • teretna i priključna vatrogasna vozila
 • teretna i priključna vozila za zabavne radnje
 • priključna vozila za traktore.

Preventivni tehnički pregledi obavljaju se kao dnevni preventivni tehnički pregled. Svaki vozač morao bi vizualno kontrolirati svoje vozilo prije uključivanja u cestovni promet i u propisanim rokovima obaviti periodični tehnički pregled, kao i periodični tehnički pregled kočnica.

Periodični tehnički pregled obavljaju:

 • vozila između 6 i 10 godina starosti, tijekom mjeseca u kojem istječe rok od 6 mjeseci od obavljenog redovnog ili preventivnog tehničkog pregleda
 • vozila starija od 10 godina, tijekom mjeseca u kojem istječe rok od 3 mjeseca od obavljenog redovnog ili preventivnog tehničkog pregleda.

Periodični tehnički pregled kočnica obavljaju:

 • vozila do 2 godina starosti, tijekom mjeseca u kojem istječe rok od 12 mjeseci od prve registracije vozila
 • vozila stara 2 godine i više, tijekom svakog dvanaestog mjeseca od obavljenoga periodičnog tehničkog pregleda kočnica.

Redovni i preventivni tehnički pregledi mogu se obaviti u stanicama za tehnički pregled vozila u Republici Hrvatskoj. Napominjemo kako tehnički pregled vozila možete obaviti u bilo kojoj stanici, bez obzira na kojem se registracijskom području nalazite. Primjerice, ako se s vozilom registarskih oznaka iz Siska stjecajem okolnosti nalazite u Dubrovniku, tehnički pregled možete obaviti u Dubrovniku ili u bilo kojem drugom gradu.

Visina naknada za tehnički pregled definirana je Odlukom o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila i ovisi o kategoriji vozila. Ako je Vaše vozilo proglašeno neispravnim i morate ponovno obaviti tehnički pregled i ako to učinite u roku od 15 dana, ponovljeni tehnički pregled obavit ćete bez novog plaćanja naknade.

Ako je Vaše vozilo proglašeno neispravnim na EKO testu, prvi ponovljeni EKO test u roku od 15 dana zaračunat će se u iznosu od 50% početnog iznosa pune naknade.

Registracija vozila

Da biste se vozilom smjeli uključiti u promet na cestama, ono mora biti tehnički ispravno, što se dokazuje tehničkim pregledom, ali mora biti i registrirano.
Svi poslovi oko registracije i odjave vozila, izgledi službenih obrazaca (prometna dozvola, knjižica vozila, karton preventivnih pregleda vozila, registarske pločice) propisani su:

 • Zakonom o sigurnosti prometa na cestama
 • Pravilnikom o registraciji i označavanju vozila.

Od 1. siječnja 2018. godine registraciju cestovnih i priključnih vozila obavljaju stanice za tehnički pregled vozila. U skladu s novim propisima, u stanici za tehnički pregled vozila možete obaviti:

 • registraciju vozila - ovjeru prometne dozvole
 • produljenje važenja prometne dozvole - ovjeru prometne dozvole kod popunjenosti
 • promjenu vlasništva vozila - ovjeru prometne dozvole
 • odjavu vozila
 • izdavanje probnih i izvoznih pločica
 • izdavanje potvrda i uvjerenja o vozilima i vlasnicima vozila iz evidencije registriranih i označenih vozila izuzev potvrda i uvjerenja koja se izdaju sukladno Ovršnom zakonu.

Tako vlasnici vozila sve mogu obaviti na jednom mjestu bez potrebe odlaska u policijsku upravu ili postaju.

Registracija vrijedi godinu dana, što znači da ju je potrebno godišnje obnavljati. Svako produljenje valjanosti prometne dozvole najpovoljnije je i najbrže obaviti u stanici za tehnički pregled vozila neposredno nakon obavljenog redovnog tehničkog pregleda vozila.

Kako biste kao vlasnik vozila u stanici za tehnički pregled vozila registrirali vozilo, nužno je priložiti:

 • dokaz o vlasništvu vozila (račun, ovjereni kupoprodajni ugovor, carinsku deklaraciju i sl., na osnovu kojega je jasno vidljivo tko je vlasnik vozila)
 • dokaz o plaćenim propisanim obvezama
 • dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila
 • dokaz o identitetu (osobna iskaznica ili putovnica), a za vozila pravnih osoba i ovlaštenje za registraciju vozila
 • izjavu o sukladnosti vozila ili potvrdu o provjeri sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila ili odluku tijela nadležnog za mjeriteljstvo o izuzimanju vozila od postupka utvrđivanja sukladnosti, za vozila koja podliježu provjeri sukladnosti.

Prije prve registracije i prije svakog produljenja valjanosti prometne dozvole vlasnik vozila obvezan je platiti propisana davanja. Riječ je o godišnjoj naknadi za ceste, obveznom osiguranju, godišnjoj naknadi za zaštitu okoliša i upravnoj pristojbi.

Nakon uplate propisanih davanja ovlašteni djelatnik smije ovjeriti prometnu dozvolu, odnosno produljiti valjanost prometne dozvole. Produljenje valjanosti prometne dozvole (registracije) ovjerava se u odgovarajuću rubriku u prometnoj dozvoli pečatom s grbom Republike Hrvatske.

Naknada za ceste

Zakonom o javnim cestama i Pravilnikom o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta propisano je da se prilikom godišnje registracije cestovnih vozila i priključnih vozila plaća godišnja naknada za uporabu javnih cesta. Godišnja naknada plaća se za godinu dana unaprijed, a prihod ide županijskoj upravi za ceste (županiji u kojoj vlasnik vozila ima prebivalište).

Iznos godišnje naknade propisan je u ovisnosti o nekoj tehničkoj karakteristici vozila. Tako se za osobna vozila plaća iznos u ovisnosti o obujmu motora, za teretna vozila i autobuse prema najvećoj dopuštenoj masi i broju osovina,

Pojedina vozila, odnosno njihovi vlasnici oslobođeni su ukupne naknade ili dijela naknade, a prema pojedinim kategorijama vozila naknada je dodatno uvećana zbog određenih tehničkih specifičnosti.