Vozila

Za Vašu potpunu sigurnost

Volite svoj auto i za njega želite najbolje osiguranje?
Ostavite nam svoje podatke, ponuda stiže uskoro!

Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti

Iako je osiguranje od automobilske odgovornosti obvezno ugovoriti za svako vozilo, važno je odabrati dobrog osigurateljnog partnera koji će odgovoriti na sve Vaše potrebe za kvalitetnom zaštitom. ADRIATIC osiguranje u ponudi ima individualiziran cjenik za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti i svim osiguranicima pristupa pojedinačno.

DOBAR VOZAČ VRIJEDI VIŠE

ADRIATIC osiguranje svim vjernim osiguranicima i onima koji se to tek spremaju postati nudi jedinstvene osigurateljne programe, od kojih bismo posebno istaknuli:

Svrstavanje u nove, povoljnije bonusne razrede koji se temelje na broju godina u osiguranju kao i vozačkom iskustvu bez prijavljenih šteta

10 novih bonusnih razreda, uz mogućnost prelaska bonusa iznad 50%

NOVI maksimalni bonus od 74% ostvaren temeljem odgovorne i savjesne vožnje tijekom razdoblja osiguranja u ADRIATIC osiguranju

Što za Vas osobno znači bonusno svrstavanje?

Uz savjesnu i sigurnu vožnju te višegodišnju obnovu osiguranja u našoj kući, stječete viši, povoljniji bonusni razred ako u promatranom razdoblju niste imali šteta po polici automobilske odgovornosti. Svoj bonus u ADRIATIC osiguranju možete i zaštititi ugovaranjem posebne ZAŠTITE BONUSA.

Od čega Vas štiti naša polica?

Štiti Vas od odgovornosti prema trećim osobama u slučaju:

 • ozljeda, narušavanja zdravlja ili smrti osobe
 • uništenja, odnosno oštećenja vozila i stvari.

Dodatne pogodnosti:

 • besplatna zelena karta i Europsko izvješće o nezgodi
 • priznavanje već stečenog bonusa kod drugih osiguratelja
 • plaćanje premije u više obroka.
klsjdajsdhaksjdhasj

Dodatna osigurateljna zaštita

Kako biste dodatno zaštitili sebe, svoje suputnike i vozilo, na polici osiguranja od automobilske odgovornosti ugovorite i proširena pokrića i uživajte u bezbrižnoj vožnji.

Za sigurnu i bezbrižnu vožnju, osigurajte sebe kao vozača i putnike od posljedica nesretnog slučaja. Nudimo Vam mogućnost odabira visine osigurane svote u skladu s Vašim potrebama.

Ovom policom osigurani ste:

 • za vrijeme vožnje ili upravljanja cestovnim i drugim vozilima
 • pri utovaru i istovaru robe s teretnog vozila ili prikolice koji su u neposrednoj vezi s cestovnim vozilima u prometu
 • pri radu na priključnom stroju kojem cestovno vozilo daje pogonsku snagu
 • pri manipulaciji vozilom koje je u neposrednoj vezi s prometom.

Osigurani rizici:

 • smrt od nesreće
 • trajni invaliditet, bilo da je riječ o potpunom ili djelomičnom invaliditetu osiguranika nastalom kao posljedica nesretnog slučaja i utvrđenom nakon završenog liječenja
 • troškovi bolničkog liječenja.

Ukoliko je ugovoreno pokriće ANexclusive kao osiguranik stječete pravo na mogućnost korištenja naknade za bolničke dane.

U slučaju da ste kao vozač krivi ili suodgovorni za nastalu prometnu nesreću, garantiramo Vam naknadu štete koju ste pretrpjeli zbog tjelesnih ozljeda. Svota pokrića iznosi do 33.180,70 € po jednom štetnom događaju.

Osiguranje osobne štete vozača je osiguranje od posljedica prometne nesreće, a visina isplate ovisi o stvarno nastalim ozljedama ovlaštenog vozača.
Nesreća se definira kao pretrpljena ozljeda ili smrtni slučaj vozača uslijed iznenadnog događaja (nesretnog događaja) neovisnog o njegovoj volji, koji djeluje izvana na njegovo tijelo.
Ugovaranjem ovog dodatnog pokrića, ADRIATIC osiguranje naknađuje Vam osobnu štetu i time Vas štiti kao vozača ako ste pri upravljanju osiguranim vozilom sudjelovali u prometnoj nesreći koja je nastala Vašom isključivom krivnjom, odnosno krivnjom u cijelosti ili uslijed više sile.
Svota pokrića iznosi do 66.361,40 € po jednom štetnom događaju.

Osiguranje zaštite stečenog bonusa kod obnove police osiguranja od automobilske odgovornosti u ADRIATICU osiguranju.

Vama i putnicima u Vašem vozilu pruža:

 • osiguranje u slučaju nezgode
 • brzu i stručnu pomoć na cestu tijekom cijele godine

ZONU ugovorite na polici osiguranja od automobilske odgovornosti ili auto kaska na svim prodajnim mjestima ADRIATICA.

Nudimo Vam osiguranje svih prozorskih stakala na vozilu kao dodatnu mogućnost na polici obveznog osiguranja. Ostvarenje prava ne utječe na Vaš do tada stečeni bonus.