Nezgoda

Nezgode se ne događaju samo drugima

Osiguranje od nesretnog slučaja

Život je splet sretnih i manje sretnih okolnosti. Razmišljate li katkada što bi moglo ugroziti bezbrižnost Vaše obitelji ili Vaših djelatnika i na koji način ih zaštititi?

U želji da Vam pružimo pomoć i primjerenu financijsku potporu, kreirali smo široki program osiguranja od posljedica nezgode. Budući da one mogu biti različite, korisnicima osiguranja isplaćujemo sljedeće naknade:

  • osiguranu svotu za slučaj smrti ako je uslijed nezgode ili bolesti nastupila smrt osiguranika
  • postotak od osigurane svote koji odgovara postotku invaliditeta, ako je uslijed nezgode kod osiguranika nastupio djelomični invaliditet
  • udvostručeni iznos naknade za svaki postotak iznad 50% invaliditeta
  • troškove liječenja od posljedica nesretnog slučaja
  • privremenu nesposobnost za rad
  • dnevnu naknadu za boravak u bolnici.

Osiguranje od posljedica nezgode vrijedi 24 sata dnevno, pri i izvan redovnog zanimanja.

Osobe mlađe od 14 godina i starije od 75 godina, kao i osobe čija je radna sposobnost umanjena uslijed neke teže bolesti, težih mana ili nedostataka, mogu biti osigurane samo po posebnim ili po dopunskim uvjetima i uz posebnu naplatu premije osiguranja.

Nesretnim slučajem smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji, djelujući uglavnom izvana i naglo na tijelo osiguranika, ima za posljedicu njegovu smrt, potpunu ili djelomičnu invalidnost, prolaznu nesposobnost za rad ili narušenje zdravlja koje zahtijeva liječničku pomoć.

Osiguravajući djelatnike od nesretnog slučaja, moguće je pružiti pokriće za neke od sljedećih slučajeva: