Paketi

Osiguranje obitelji od nezgode i privatne odgovornosti

Plan za siguran dan

Novi paket osiguranja u ADRIATICU „Plan za siguran dan“, kreiran je s ciljem osiguranja privatnih osoba, prvenstveno obitelji u njihovom svakodnevnom životu od posljedica nesretnog slučaja te osiguranja od privatne odgovornosti.

Paket je namijenjen za sve ili samo određene članove uže ili šire obitelji, neovisno o njihovoj adresi stanovanja, ali i kao potpuno individualno osiguranje.

Dodatno je prilagođen i za iznajmljivače turističkog apartmana gdje obuhvaća osiguranje:

  • gostiju od posljedica nesretnog slučaja
  • odgovornost iznajmljivača prema trećim osobama, uključivo gostima
  • odgovornost za štetu koju na imovini iznajmljivača počini gost turističkog apartmana.

Ovaj inovativan paket osiguranja najjednostavnija je i najučinkovitija zaštita od niza rizika kojima su naši osiguranici svakodnevno izloženi!

U ponudi su 3 plana:

Plan za siguran dan - svote osiguranja (po osiguraniku)
  • Letak – Plan za siguran dan