Kontakt

Odnosi s dioničarima

Osoba za odnose s dioničarima

Alma Samardžija
Listopadska 2, 10 000 Zagreb
e-mail: alma.samardzija@adriatic-osiguranje.hr
tel: 01 303 6221