Što u slučaju štete

Putno osiguranje

Što u slučaju bolesti, ozljede, gubitka ili oštećenja prtljage za vrijeme puta i boravka u inozemstvu?

Ukoliko ste prije polaska na put ugovorili policu putnog osiguranja u ADRIATICU osiguranju, sukladno Uvjetima paketa putnog osiguranja, obvezni ste po nastupu osiguranog slučaja bez odgode, ODMAH kontaktirati asistenciju osiguratelja putem kontakt telefona, radi pregleda i liječenja, pružiti sve potrebne informacije te se pridržavati uputa koje dobijete od asistencije osiguratelja. Ukoliko niste u mogućnosti izvršiti isto, dužni ste prilikom prijema u bolnicu pokazati liječniku ili medicinskom osoblju policu putnog osiguranja.

U slučaju da ste sami platili troškove, dužni ste izvijestiti ADRIATIC osiguranje o razlozima za isto te ćemo Vam nakon utvrđivanja obveze naknaditi troškove, uključujući troškove ambulantnog liječenja i nabavke lijekova.

Kod štete na prtljazi obvezni ste, odmah po nastanku štetnog događaja, prijaviti štete nastale zbog kaznenog djela treće osobe nadležnoj policijskoj postaji, koja će sastaviti policijski zapisnik s popisom svih izgubljenih ili oštećenih stvari. U slučaju štete na predanoj prtljazi, bez odgode istu prijavite osobi pod čijom je obvezom i nadzorom bila (prijevozniku ili organizaciji koja pruža usluge smještaja) koji moraju izdati potvrdu o tome. Gore navedeni policijski zapisnik ili potvrdu dužni ste dostaviti osiguratelju zajedno s pisanom prijavom nastanka štete, najkasnije u roku od 30 dana od dana nastanka osiguranog slučaja.

Postupak prijave štete

U slučaju nastanka osiguranog slučaja po polici putnog zdravstvenog osiguranja štetu prijavljujete na obrascu zahtjeva za naknadu štete koji možete preuzeti ovdje.

Štetu prijavljujete neposredno u našim odjelima prijave i procjene šteta ili putem e-maila.

U slučaju prijave štete na e-mail, zaprimit ćete obavijest o broju Vaše štete na e-mail adresu s koje je poslana prijava.

Odštetni zahtjev