Što u slučaju štete

Kasko osiguranje

Što kad nastane osigurani slučaj

Važeća polica kasko osiguranja cestovnih vozila pokriva oštećenja i/ili gubitak vozila koji nastanu kao posljedica iznenadnih, kratkotrajnih i o osiguranikovoj ili vozačevoj volji neovisnih događaja ostvarenjem odabranih i ugovorenih osiguranih rizika.

U skladu s ugovorenim dužnostima, osigurani slučaj potrebno je prijaviti ADRIATICU u roku od tjedan dana od dana kad je osigurani slučaj nastao ili od dana saznanja o njegovu nastanku. Pri tome je potrebno što preciznije opisati činjenično stanje, a u slučaju prometne nesreće poželjno je i fotografirati mjesto prometne nesreće s najmanje 4 (četiri) fotografije iz kojih bi se jasno vidjelo mjesto prometne nesreće i oštećenja na vozilu ili vozilima (ako je više sudionika). Fotografije je potrebno priložiti uz prijavu osiguranog slučaja.

Osigurane štete nastale krađom vozila, krađom osiguranih tehničkih/elektroničkih uređaja ostvarenom provaljivanjem u vozilo, neovlaštenom uporabom vozila, oštećenjem parkiranog vozila i vandalizmom, potrebno je odmah osobno ili preko vozača prijaviti najbližoj policijskoj postaji, a potvrdu o prijavi policiji priložiti uz prijavu osiguranog slučaja.

Osigurani rizik prometne nesreće (događaj na cesti izazvan kršenjem prometnih propisa, u kojem je sudjelovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojem je nastala šteta na osiguranom vozilu) te udar u divljač ili domaću životinju potrebno je odmah osobno ili preko vozača prijaviti najbližoj policijskoj postaji, a potvrdu o prijavi policiji, zajedno s izvršenim alkotestiranjem vozača osiguranog vozila, priložiti uz prijavu osiguranog slučaja.

U slučaju ostvarenja rizika prometne nesreće, nepridržavanje ugovorenih dužnosti, a posebno u odnosu na izbjegavanje pozivanja policije, povlači za sobom tzv. presumpciju alkoholiziranosti s posljedicom ugovornog isključenja osigurateljnog pokrića.

Postupak prijave štete

Kad nastane osigurani slučaj po kasko polici izdanoj u ADRIATICU, štetu prijavljujete neposredno u našim odjelima prijave i procjene šteta ili putem e-maila na obrascu zahtjeva za naknadu štete kojeg možete preuzeti ovdje.

Kod prijave štete potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

  • popunjeni obrazac prijave i zahtjeva za naknadu štete
  • kopiju prometne dozvole osiguranog vozila
  • kopiju vozačke dozvole (ako je osigurani slučaj nastao vozilom u pokretu)
  • potvrdu o prijavi osiguranog slučaja nadležnoj policiji u slučaju krađe vozila, krađe tehničko/elektroničkih uređaja, neovlaštene uporabe vozila, požara i eksplozije, oštećenja parkiranog vozila i vandalizma
  • potvrdu o prijavi osiguranog slučaja nadležnoj policiji zajedno s dokazom o izvršenom alkotestiranju (ako je osigurani slučaj nastao vozilom u pokretu, primjerice prometna nesreća)
  • najmanje 4 (četiri) fotografije mjesta osiguranog slučaja (posebno u slučaju prometne nesreće)
  • originalnu prometnu dozvolu i sve raspoložive ključeve vozila (u slučaju krađe).

U slučaju prijave štete na e-mail, zaprimit ćete obavijest o broju Vaše štete na e-mail adresu s koje je poslana prijava.

Obrazac prijave kasko štete