Što u slučaju štete

Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti

Što u slučaju prometne nesreće

Odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama definiraju prometnu nesreću kao događaj na cesti, izazvan kršenjem propisa, u kojem je sudjelovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojem je najmanje jedna osoba ozlijeđena ili je preminula ili je nastupila materijalna šteta.

U slučaju prometne nesreće u kojoj nema ozlijeđenih osoba i u kojoj je nastala samo materijalna šteta, sudionici nesreće dužni su, ukoliko je to moguće, odmah ukloniti vozila s kolnika i omogućiti nesmetano odvijanje prometa. Također, dužni su razmijeniti osobne podatke i popuniti Europsko izvješće kojim se ne priznaje krivnja, već se sažetim opisom i ostalim podatcima pomaže utvrđivanju činjeničnog stanja.

Sudionici nesreće ne smiju napustiti mjesto prometne nesreće dok nisu popunili i potpisali Europsko izvješće ili na drugi način razmijenili osobne podatke i podatke o vozilima.

U slučaju prometne nesreće u kojoj ima ozlijeđenih osoba ili u kojoj je netko izgubio život, sudionici su dužni ostati na licu mjesta, pozvati najbližu policijsku postaju, sačekati dolazak ovlaštene službene osobe te pružiti pomoć unesrećenima.

Ukoliko drugi sudionik prometne nesreće odbije dati svoje osobne podatke ili podatke o vozilu, napusti mjesto prometne nesreće, ukoliko postoje različita mišljenja u pogledu odgovornosti, ako dođe do sudara s neregistriranim vozilom ili vozilom inozemne registracije, u slučaju alkoholiziranosti vozača ili vožnje bez odgovarajuće vozačke dozvole, preporučujemo da o prometnoj nesreći obavijestite nadležnu policijsku postaju čiji su službenici dužni izaći na mjesto prometne nesreće o kojoj su obaviješteni.

Postupak prijave štete

U slučaju prometne nesreće s vozilom osiguranim od automobilske odgovornosti u ADRIATICU, štetu prijavljujete neposredno u našim odjelima prijave i procjene šteta ili putem e-maila na obrascu zahtjeva za naknadu štete kojeg možete preuzeti ovdje.

Ukoliko je na vozilima nastupila manja materijalna šteta, a policija nije obavila očevid, savjetujemo da oba (ili više ako ih ima) sudionika pristupe prijavi štete s oštećenim vozilima koja su sudjelovala u nesreći kako bi se osigurala maksimalno brza procjena šteta i kvalitetna obrada odštetnog zahtjeva.

Procjenu štete na vozilu i ostaloj oštećenoj imovini obavit će naši procjenitelji profesionalno i u najkraćem mogućem roku.

U slučaju prijave štete na e-mail, zaprimit ćete obavijest o broju Vaše štete na e-mail adresu s koje je poslana prijava.

U slučaju sudara s vozilom inozemne registracijske oznake

Savjetujemo da od vozača vozila inozemnih registarskih oznaka zatražite kopiju zelene karte. Zelena karta sadrži potrebne podatke koji će olakšati postupak utvrđivanja osiguravajućeg društva inozemnog vozila. Oštećena osoba svoj odštetni zahtjev podnosi Hrvatskom uredu za osiguranje. S obzirom da je Hrvatski ured za osiguranje ovlastio sve svoje članove koji se bave osiguranjem od automobilske odgovornosti da u njegovo ime obrađuju takve odštetne zahtjeve, odštetni zahtjev možete podnijeti i bilo kojem društvu za osiguranje koje će zaprimiti Vaš odštetni zahtjev ili Vas uputiti na drugo društvo za osiguranje koje je temeljem međunarodnih sporazuma nadležno za rješavanje Vašeg odštetnog zahtjeva. Za savjet i dobivanje detaljnijih informacija oko podnošenja Vašeg odštetnog zahtjeva možete se obratiti našem Odjelu međunarodnih šteta.

U slučaju prometne nesreće u inozemstvu

Preporuka je obavijestiti prometnu policiju (iako se u nekim državama u slučajevima manjih šteta na vozilima najčešće neće odazvati), stoga zapišite podatke o drugom sudioniku prometne nesreće: registarsku oznaku, ime i adresu vozača te vlasnika vozila kao i podatke o osiguravatelju od automobilske odgovornosti (naziv, adresa, broj i valjanost police osiguranja). Preporučujemo Vam da radi dobivanja svih podataka s drugim sudionikom ili sudionicima prometne nesreće ispunite i potpišete Europsko izvješće o nezgodi. Europsko izvješće o nezgodi ima jedinstven tekst na svim jezicima, ispisuje se u duplikatu i sadrži niz tipičnih situacija koje mogu dovesti do prometne nesreće. Križićem označite odgovarajuću varijantu i izradite što točniju skicu nesreće.

Ukoliko je drugi sudionik skrivio prometnu nesreću, savjetujemo Vam da u cilju podnošenja Vašeg odštetnog zahtjeva kontaktirate osiguravajuće društva krivca. Ukoliko tijekom boravka u inozemstvu niste prijavili svoj odštetni zahtjev osiguravajućem društvu krivca, po povratku u Hrvatsku možete se obratiti našem Odjelu međunarodnih šteta radi dobivanja potrebnih informacija o podnošenju Vašeg odštetnog zahtjeva.

Ukoliko ste Vi skrivili prometnu nesreću, prometnoj policiji ili drugom sudioniku prometne nesreće trebate dati duplikat svoje zelene karte. Za djelatnika policije koji obavlja očevid prometne nesreće te za stranog sudionika prometne nesreće, valjana zelena karta predstavlja garanciju da imate zaključeno osiguranje od automobilske odgovornosti.

Odštetni zahtjev