O nama

Temeljni podaci

ADRIATIC osiguranje jedno je od vodećih društava na hrvatskom osigurateljnom tržištu. U ponudi Društva nalazi se preko 150 vrsta osiguranja, a više od četvrt milijuna klijenata prepoznalo je ADRIATIC osiguranje kao društvo koje osiguranicima pruža cjelovitu, brzu i efikasnu uslugu osiguranja, počevši od osiguranja motornih vozila i imovine do osiguranja od odgovornosti.

Društvo posluje prema zacrtanim planovima, stabilno i solventno, bilježi kontinuirani razvoj o čemu svjedoče visoke stope rasta svih pokazatelja poslovanja u zadnjih deset godina.

Stabilnom sustavu poslovanja doprinosi i 876 djelatnika zaposlenih u 9 vlastitih regionalnih podružnica. Intelektualni kapital, kojeg čine mladi, obrazovani, ambiciozni djelatnici glavni je pokretač poslovanja.

ADRIATIC osiguranje je ozbiljno i pouzdano osigurateljno društvo koje racionalno ulaže i reinvestira dobit. Pri procjeni svakog rizika konzultiraju se aktuari, dok kontinuirano povećanje pričuve osiguranicima ADRIATICA jasno daje do znanja da na Društvo mogu ozbiljno računati. Sva ulaganja ADRIATIC obavlja sukladno Zakonu o osiguranju, čime su osiguranici maksimalno zaštićeni. Ozbiljnost Društva potvrđuju i prodajna mjesta, kao i poslovne zgrade u vlasništvu Društva.

Znanje, iskustvo, stalan rad na proširenju ponude osigurateljnih proizvoda, odlično formirana prodajna mreža i prepoznatljivost na tržištu, aktivno praćenje i odgovaranje na dinamične potrebe tržišta, strategija je kojoj ADRIATIC osiguranje može zahvaliti stabilan udjel na tržištu već dugi niz godina i predstavlja čvrste temelje za izgradnju uspješne budućnosti.

ADRIATIC osiguranje dobitnik je Zlatne kune za najbolje osiguravajuće društvo u 2019. godini. Priznanje Zlatna kuna dodjeljuje se za uspješnost u poslovanju i doprinos hrvatskom gospodarstvu u cjelini još od 1993. godine, a predstavlja simbol uspješnosti i kvalitete u poslovanju.

Uprava Društva se sastoji od najmanje 2 (dva), a najviše od 5 (pet) članova. Osim njih, tu su i savjetnik Uprave te poslovni tajnik.
Društvo s razine Uprave djeluje putem četiriju sektora u skladu s osnovnim funkcijama ili skupinama poslova:
  • PRODAJA - autoodgovornost i kasko, osobe i imovina
  • ŠTETE - tuzemne i međunarodne
  • FINANCIJE - računovodstvo, kontroling i revizija
  • INFORMATIKA - sistemski poslovi, programerski poslovi
Društvo je teritorijalno podijeljeno na regionalne profitne centre - podružnice:
klsjdajsdhaksjdhasj

Društveno odgovorno poslovanje

ADRIATIC osiguranje društveno je odgovorna tvrtka u okruženju u kojem, nakon više od dva desetljeća, uspjeh nastoji dijeliti sa svojom zajednicom, kroz donacijski i sponzorski program. Na taj način kontinuirano podržava brojne mlade neafirmirane sportaše, kulturna i sportska društva te pojedince koji na bilo koji način, kroz kreativno ili humano djelovanje, nastoje ostaviti svoj osobni pečat i obogatiti našu društvenu zajednicu.

Publikacije

ADRIATIC osiguranje izdaje brojne publikacije među kojima bismo istaknuli godišnje i kvartalno izvješće. Publikacije se nalaze u PDF formatu. Ukoliko nemate instaliran PDF preglednik (Acrobat Reader), preuzmite ga ovdje. Starije publikacije možete pogledati ovdje

Godišnje izvješće 2020
Relazione annuale per il 2020 insieme alla relazione del revisore indipendente