Odgovornost

Osigurajte sebi i svojim zaposlenicima miran san

Javna / izvanugovorna odgovornost

Vrlo je važno zaštititi se od mogućih budućih financijskih izdataka i obveza koje se uvijek ne mogu predvidjeti, a mogu doseći visoke iznose.

Tvrtka svojim poslovanjem može ugroziti zdravlje, no i oštetiti materijalnu imovinu drugih osoba. Iako nenamjerno, ona će biti obvezna isplatiti određenu naknadu za prouzročenu štetu prema trećim osobama (kriterij objektivne odgovornosti).

Čak i samo posjedovanje određene imovine može predstavljati ovakav rizik, npr. ukoliko predmet sa zgrade ili dio zgrade padne na prolaznike, šetače ili materijalne stvari trećih, u slučaju štete, oštećenomu za štetu odgovara vlasnik.

Sukladno odredbama Zakona o gradnji, vlasnik građevine dužan je održavati građevinu na način da se u predviđenom vremenu njezina trajanja očuvaju tehnička svojstva bitna za građevinu, a to je upravo njezina pouzdanost za okolinu i ljude.
Upravo od ovakvih nepredvidivih izdataka moguće se zaštiti ugovaranjem police osiguranja od opće odgovornosti prema trećim osobama.

Ovim osiguranjem osigurava se građansko-pravna izvanugovorna odgovornost osiguranika za štetu nastalu uslijed smrti, povrede tijela ili zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari treće osobe.
Pokrivena je odgovornost za štetu nastalu iz djelatnosti osiguranika, iz posjedovanja stvari, iz pravnog odnosa ili iz određenog svojstva kao izvora opasnosti označenih u polici osiguranja do limita određenog policom osiguranja.

Premija i iznos osiguranja posebno se ugovaraju za treće osobe, a posebno za djelatnike tvrtke, ovisno o vrsti djelatnosti subjekta. Osiguranjem su obuhvaćeni osigurani slučajevi nastali na području Republike Hrvatske u ugovorenom vremenskom razdoblju.