Transportno

Neka sve stigne sretno do odredišta

Osiguranje od odgovornosti prijevoznika u domaćem i međunarodnom cestovnom prijevozu

Cestovni prijevoznik je odgovoran za preuzetu robu od pošiljatelja do primatelja i to od potpunog ili djelomičnog gubitka ili oštećenja te eventualnog zakašnjenja u prijevozu i predaji stvari primatelju. Njegova se odgovornost utvrđuje prema Zakonu o obveznim odnosima te Konvenciji o ugovoru za međunarodni prijevoz robe cestom - CMR.

Kako bi prijevoznik smanjio svoj rizik za vrijeme putovanja, zaključenjem ugovora o osiguranju odgovornosti, prebacuje taj rizik na osiguratelja. Prijevoznik može odabrati različite limite pokrića (od 10.000 € do 125.000 €) i širinu pokrića ovisno o potrebama i mogućnostima.

Ovim osiguranjem obuhvaćeni su rizici prometne nesreće, krađe, djelomične krađe te oštećenja robe za vrijeme trajanja prijevoza.