Transportno

Neka sve stigne sretno do odredišta

Osiguranje robe u domaćem i međunarodnom kopnenom / željezničkom / zračnom i pomorskom transportu

Osiguranje robe u domaćem i međunarodnom transportu, popularno nazvano kargo osiguranje, uglavnom zaključuju vlasnici robe izravno s osigurateljem ili putem svojih špeditera, bilo da se radi o kopnenom transportu koji je najčešći ili o zračnom, odnosno pomorskom transportu. Visina premije ponajprije ovisi o vrsti robe, relaciji prijevoza, vrijednosti robe i vrsti prijevoznog sredstva. Transport robe u domaćem i međunarodnom prijevozu može se osigurati od „svih rizika“ u obliku „proširenog pokrića“ ili samo od „osnovnih rizika“.

Ovim vidom osiguranja roba je osigurana cijelo vrijeme tijekom prijevoza uključujući i sva usputna zadržavanja, pretovar ili usputno skladištenje. Najčešći rizici su: fizički gubitak ili oštećenje robe do kojih je došlo tijekom prijevoza zbog prometne nesreće prijevoznog sredstva, elementarne nepogode, požar ili eksplozija, neisporuke cijelih koleta, krađe, manipulativna oštećenja, pokisnuća i sl.

Također, moguće je ugovoriti i posebne dopunske rizike koji ovise o svojstvima same robe te ostale manipulativne rizike.

Opseg pokrića ugovara se ovisno o vrsti robe i prijevoznog sredstva:

  • kopneni, željeznički i zračni prijevoz
  • pomorski prijevoz.

Kopneni, željeznički i zračni prijevoz

A) Svi rizici - svi rizici fizičkog gubitka ili oštećenja osiguranog predmeta osim šteta isključenih iz osiguranja prema odredbama klauzula.

B) Osnovni rizici - prošireno pokriće - požar ili eksplozija, prometna nesreća prijevoznog sredstva, (sudar, udar, prevrnuće, iskliznuće, pad prijevoznog sredstva), potres, vulkanska erupcija, udar groma, oluja, poplava, odron, lavina i slične prirodne nepogode, razbojništvo, prodor jezerske ili riječne vode u prijevozno sredstvo, kontejner ili mjesto uskladištenja za trajanja osiguranja, krađa ili neisporuka cijelog koleta, potpuni gubitak svakog koleta nastao uslijed nezgode padom, za vrijeme ukrcaja ili iskrcaja s prijevoznog sredstva te osiguranikovi troškovi spašavanja.

C) Osnovni rizici - požar ili eksplozija, prometna nesreća prijevoznog sredstva (sudar, udar, prevrnuće, iskliznuće, pad prijevoznog sredstva), potres, vulkanska erupcija, udar groma, oluja, poplava, odron, lavina i slične prirodne nepogode, gubitak ili oštećenje osiguranog predmeta, nastalo zbog razbojništva te osiguranikovi troškovi spašavanja.

Pomorski prijevoz

A) Svi rizici - svi rizici fizičkog gubitka ili oštećenja osiguranog predmeta, osim šteta isključenih iz osiguranja prema odredbama klauzula.

B) Osnovni rizici - prošireno pokriće - požar ili eksplozija, nasukanje, naslanjanje na dno, potonuće ili prevrnuće broda ili drugog plovila, prevrnuće ili iskliznuće kopnenog vozila, sudar ili udar broda, drugog plovila ili vozila s bilo kojim vanjskim predmetom osim s vodom, iskrcaj tereta u sklonišnoj luci, potres, vulkanska erupcija ili udar groma, gubitak ili oštećenje osiguranog predmeta nastao zbog žrtvovanja u zajedničkoj havariji, izbacivanje tereta u more ili otplavljenje, prodor morske, jezerske ili riječne vode u brod, drugo plovilo, spremište, vozilo, kontejner ili mjesto uskladištenja, potpuni gubitak svakog koleta nastao padom u more ili padom za vrijeme ukrcaja ili iskrcaja s broda ili drugog plovila te zajednička havarija i nagrada za spašavanje.

C) Osnovni rizici - požar ili eksplozija, nasukanje, naslanjanje na dno, potonuće ili prevrnuće broda ili drugog plovila, prevrnuće ili iskliznuće kopnenog vozila, sudar ili udar broda, drugog plovila ili vozila s bilo kojim vanjskim predmetom, osim s vodom, iskrcaj tereta u sklonišnoj luci, gubitak ili oštećenje osiguranog predmeta, nastalo zbog žrtvovanja u zajedničkoj havariji, izbacivanje tereta u more ili otplavljenje te zajednička havarija i nagrada za spašavanje.