Servisne informacije

Ugovaranje osiguranja putem webshopa

Temeljni podaci o Tvrtki

Temeljne podatke o tvrtki ADRIATIC osiguranje d.d. možete saznati ovdje.

Osiguratelj je ovlašten obavljati djelatnost sklapanja i ispunjavanja ugovora o neživotnom osiguranju temeljem dozvole, Klasa: UP/I-453-02/07-30/15, Ur. broj: 326-12-07-11, koju je izdala Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Franje Račkoga 6, Zagreb.

Nadzor na društvom za osiguranje obavlja: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Franje Račkoga 6, Zagreb.

Dostupni proizvodi

Putem ove usluge ADRIATIC osiguranje d.d. klijentima pruža mogućnost sklapanja ugovora o osiguranju za sljedeće osigurateljne proizvode:

PUTNO OSIGURANJE U INOZEMSTVU

Polica putnog osiguranja ublažava posljedice neugodnosti Vama i suputnicima u svim zemljama svijeta.

Policu osiguranja moguće je ugovoriti na period od određenog broja dana, pola ili jedne godine. Godišnje i polugodišnje osiguranje vrijedi za neograničen broj putovanja s tim kako nijedno putovanje ne smije trajati dulje od 30 dana.

Uz primarno (obavezno) pokriće moguće je ugovoriti niz dopunskih pokrića:

 • osiguranje od nezgode
 • osiguranje prtljage
 • bolničku naknadu
 • osiguranje privatne odgovornosti.

Kod privatne odgovornosti osiguranici ne mogu biti maloljetne osobe ni stranci.

OSIGURANJE KUĆANSTVA

U sklopu osiguranja kućanstva možete osigurati razne vrste stambenih objekata:

 • kuća
 • stan
 • vikendica
 • apartman.

Moguće je osigurati:

 • građevinski dio i pokretnine (stvari) objekta
 • samo građevinski dio objekta
 • samo pokretnine (stvari) objekta

Polica osiguranja obuhvaća primarna (obavezna) pokrića:

 • požar
 • eksplozija (i implozija)
 • oluja
 • udar munje
 • tuča (grad)
 • poplava
 • izljev vode i drugih tekućina

i dopunska (opcionalna) pokrića:

 • potres
 • provalna krađa i razbojništvo
 • lom staklenih, keramičkih, kamenih površina i reklama
 • paket za 10
  • indirektni i kontaktni udar munje
  • vandalizam
  • smrzavanje cijevi, instalacija ili opreme
  • trošak sanacije puknuća ili začepljenja cijevi
  • trošak gubitka istekle vode ili tekućine
  • pad ili udar letjelice ili stvari iz nje
  • trošak zamjenskog stambenog prostora
  • pomicanja tla
  • snježna ili ledena masa i mraz
  • javna priredba i javni ulični prosvjed
 • privatna odgovornost.

Uz ugovoren paket za 10 obavezno je ugovaranje osiguranja od provalne krađe i razbojništva te osiguranja od loma staklenih, keramičkih, kamenih površina i reklama.

Ugovor osiguranja moguće je zaključiti na period od jedne ili više godina. Popuste ostvarujete uz višegodišnje osiguranje dulje od 2 godine, plaćanje odjednom i ugovaranje putem interneta.

Za IKEA FAMILY članove navedena lista pokrića proširena je dodatnim pokrićima:

 • pomicanje tla
 • snježna ili ledena masa i mraz
 • pad ili udar letjelice ili stvari iz nje
 • javna priredba i javni ulični prosvjed

s tim da IKEA FAMILY paket ne uključuje pokrića paket za 10 i privatna odgovornost.

IKEA FAMILY paket osiguranja sklapa se na jednu godinu pri čemu ostvarujete jedinstveni popust od 30% i vatrogasni aparat na poklon. Dodatni popust možete ostvariti uz plaćanje odjednom.

OBVEZNO OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI VLASNIKA / KORISNIKA BRODICE ILI JAHTE

Temeljem police osiguranja nadoknađuju se sve štete prema odredbama propisa o naknadi štete iz odgovornosti, ako je tijekom uporabe brodice, odnosno jahte navedene u polici osiguranja odgovornošću korisnika došlo do tjelesne ozljede, narušavanja zdravlja ili smrti treće osobe. Trećim osobama ne smatraju se osobe koje se nalaze na brodici, odnosno jahti kojom je prouzročena šteta i osobe koje se nalaze na drugoj brodici, jahti ili brodu, odnosno drugom plovnom objektu.

Pored korisnika brodice, odnosno jahte osiguranje pokriva i odgovornost za naknadu štete koju uzrokuju osobe koje voljom vlasnika rade tijekom uporabe brodice, odnosno jahte, kao i osobe koje se prevoze brodicom, odnosno jahtom.

Osigurateljno pokriće pruža se za plovidbu teritorijalnim morem, unutarnjim morskim vodama i unutarnjim vodama Republike Hrvatske, ako nije drugačije ugovoreno.

OBVEZNO OSIGURANJE BESPILOTNOG ZRAKOPLOVA (DRONA)

Ovo osiguranje je moguće ugovoriti za bespilotne zrakoplove (dronove) klasa

 • C0 (do 0,250 kg)
 • C1 (do 0,910 kg)
 • C2 (do 4 kg)
 • C3 (do 25 kg)
 • C4 (do 25 kg)

kategorija operacija

 • A1 - letenje u neposrednoj blizini ljudi
 • A2 - letenje blizu ljudi
 • A3 - letenje daleko od naseljenih mjesta i ljudi

proizvodnje

 • tvornički proizveden
 • samostalno izgrađen

uz svrhe korištenja

 • nekomercijalno (u privatne svrhe)
 • komercijalno i javno

i za područja pokrivenosti

 • Republika Hrvatska
 • Europa
 • cijeli svijet (uz Sanction Limitation Clause).

Osiguranje se ugovara na period od godine dana.

Ovim osiguranjem nadoknađuju se sve štete prema odredbama propisa o naknadi štete iz odgovornosti, ako je tijekom uporabe bespilotnog zrakoplova (drona) navedenog u polici osiguranja, odgovornošću vlasnika/operatora došlo do nekih od niže navedenih šteta prema trećim osobama:

 • smrt
 • tjelesne ozljede
 • narušavanje zdravlja
 • uništenje ili oštećenje stvari na ugovorenom području osiguranja.

Utvrđena naknada se isplaćuje prema utvrđenoj vrijednosti SDR valute na dan isplate.

SDR (Special Drawing Rights), u Hrvatskoj poznat i kao XDR ili SPV, je posebni tip novčane emisije izdan od strane MMF-a, a čija je vrijednost bazirana na prosječnoj vrijednosti pet najjačih svjetskih valuta (USD, EUR, JPY, GBP i CNY)

Maksimalni iznos naknade je 750.000,00 SDR.

Plaćanje

Sve cijene ADRIATIC internetske prodaje osiguranja izražene su u eurima.

Osiguranje možete platiti kreditnim karticama American Express®, MasterCard®, Visa ili Diners, debitnom karticom Maestro svih banaka uključenih u 3-D secure program zaštite te putem predračuna. Plaćanje na rate (do 10) moguće je American Express®, Diners i Visa kreditnim karticama te Maestro debitnom karticom.

Autorizacija kreditnih i debitnih kartica vrši se preko WSpay™ sigurnog sustava za autorizaciju kreditnih kartica u realnom vremenu tvrtke WebStudio d.o.o. na koji ste preusmjereni nakon odabira kartičnog plaćanja na ADRIATIC webshopu.

Web Studio Payment Gateway

O tajnosti i sigurnosti vaših podataka prilikom autorizacije kreditnih kartica brine se WSpay™ sustav koji koristi najviše standarde zaštite i privatnosti podataka. WSpay™ sustav je kao pružatelj usluge kartične naplate uključen u 3D Secure program zaštite i certificiran prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka. Razmjena osjetljivih podatka (npr. brojevi kartica) između WSpay™ sustava i autorizacijskih servera kartičnih kuća obavlja se korištenjem privatne mreže prema ISO 8583 protokolu i potpuno je zaštićena od neautoriziranog pristupa dvostrukim vatrozidom. WSpay™ sustav u potpunosti onemogućava pristup podacima za koje sudionici u procesu kupovine nisu ovlašteni.

Za plaćanje kreditnom ili debitnom karticom na sigurnoj stranici WSpay™ sustava potrebno je unijeti sljedeće podatke:

 • broj kartice
 • datum isteka
 • kontrolni broj (CVV)
 • osobne podatke korisnika kartice.

Broj kartice se nalazi na prednjoj strani kartice. Nakon unosa broja kartice sustav će automatski prepoznati o kojoj vrsti kreditne ili debitne kartice se radi (American Express, MasterCard, Maestro, Visa ili Diners).

Kontrolni broj je troznamenkasti ili četveroznamenkasti broj otisnut na kartici, koji se ne pohranjuje na magnetskoj traci kartice niti se pojavljuje na računima i potvrdama trgovaca. Kontrolni broj služi kao dokaz da fizički posjedujete karticu u trenutku kupnje i smanjuje mogućnost zlouporabe. Položaj kontrolnog broja ovisi o kartici. Kod većine kreditnih kartica kontrolni broj je otisnut na poleđini kartice. Na American Express karticama izdanim u Hrvatskoj koje počinju znamenkama 3775 postoji troznamenkasti kontrolni broj otisnut na poleđini kartice (posljednja desna grupa od 3 znamenke) kojeg je potrebno upisati. Za ostale American Express kartice potrebno je upisati četveroznamenkasti broj otisnut na prednjoj strani kartice.

Kod datuma isteka kartice (vrijedi do) potrebno je unijeti mjesec i godinu isteka kartice koji su otisnuti na kartici.

Sve osobne podatke o korisniku kartice potrebno je unijeti koristeći samo slova engleske abecede. Nemojte koristiti hrvatske dijakritičke znakove (č, ć, đ, š, ž) ili znakove nekih drugih jezika (ß, ç, ä, ë, ö i slično). Umjesto njih potrebno je pisati odgovarajuće znakove engleske abecede c, s, z, dj ili druge odgovarajuće znakove. Osobne podatke je potrebno popuniti prema sljedećim uputama:

 • ime i prezime - potrebno je upisati točno kao na kartici (umjesto čćđšž koristiti slova engleske abecede)
 • adresa, mjesto, poštanski broj, država - podatke je potrebno upisati točno kako su navedeni na računu koji korisnik prima od kartičara (umjesto čćđšž koristiti slova engleske abecede).
 • broj telefona - upisati broj preko kojeg se klijent može kontaktirati u slučaju potrebe provjere narudžbe
 • e-mail adresa - upisati važeću e-mail adresu

Nakon plaćanja kreditnom ili debitnom karticom, polica osiguranja dostavlja se odmah ugovaratelju osiguranja na njegovu e-mail adresu. Ugovaratelj osiguranja je dužan navesti točnu e-mail adresu za dostavu police osiguranja. U suprotnom ADRIATIC osiguranje nije odgovorno ukoliko mu se polica ne dostavi. Naravno, ugovaratelj osiguranja može uvijek naknadno kontaktirati ADRIATIC osiguranje ukoliko mu polica iz nekog razloga nije dostavljena te će mu ona biti poslana iznova.

Ugovaratelj osiguranje može platiti i temeljem predračuna. Uplatu temeljem predračuna klijent može izvršiti preko internet bankarstva ili u poslovnici FINA-e, pošte ili banke. Nakon evidencije uplate u sustavu ADRIATIC osiguranja polica će mu biti dostavljena na njegovu e-mail adresu.

U slučaju uplate za informativni izračun ugovaratelja osiguranja će kontaktirati djelatnici ADRIATIC osiguranja radi procesa završetka izrade police.

Uvjeti korištenja usluge

ADRIATIC osiguranje obavezuje se pružati zaštitu osobnih podataka kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici ADRIATIC osiguranja i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Ugovor o osiguranju se smatra zaključenim nakon plaćanja premije uz uvjet da je uplata za prvu ratu podnesena u cijelosti i prije datuma početka važenja police.

ADRIATIC osiguranje ima pravo na ispravak računskih i drugih grešaka.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, svaki potrošački ugovor o financijskim uslugama sklopljen sredstvom daljinske komunikacije klijent može, ne navodeći za to razloge, raskinuti u roku od 14 dana. Rok za raskid ugovora započinje teći od dana sklapanja ugovora. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je na temelju tog ugovora primila od druge strane. Klijent ugovor raskida obaviješću u pisanom obliku ili na nekom drugom, osiguratelju dostupnom, trajnom mediju, poslanom prije isteka roka za raskid ugovora.

Ugovaratelj osiguranja, osiguranik te korisnik osiguranja obvezni su o svim spornim pitanjima, pritužbama i nesporazumima proizašlim iz odnosa osiguranja bez odgađanja izvijestiti osiguratelja. Podnositelji trebaju obavijesti dostaviti u pisanom obliku, iz kojeg se sa sigurnošću može utvrditi sadržaj obavijesti, potpis podnositelja obavijesti i vrijeme slanja obavijesti.
Detaljne informacije o načinu podnošenja pritužbi navedene su ovdje.

Strane su obvezne sve sporove proizašle iz odnosa osiguranja rješavati mirnim putem.

Svi sporovi koji proizlaze iz odnosa osiguranja ili u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, uputit će se na mirenje pred jednom od organizacija za mirenje u Republici Hrvatskoj (primjerice, ali ne isključivo, pri Centru za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje, Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu ili Hrvatskoj udruzi poslodavaca). Ako ti sporovi ne budu riješeni mirenjem u roku od šezdeset (60) dana od dana podnošenja prijedloga za pokretanje postupka mirenja ili u drugom roku o kojem se stranke dogovore, stranke su ovlaštene pokrenuti sudski postupak.

U slučaju da se unatoč nastojanju sporazumnog rješavanja spora sukladno gornjem opisu obveznog postupanja ne uspije postići mirno rješenje spora, tada se za sudske sporove ugovara mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Za ugovaranje osiguranja bit će mjerodavni pozitivni propisi hrvatskog prava kao i za sve moguće sporove koji bi mogli proizaći iz sklopljenog ugovora.

Svi dokumenti na ADRIATIC webshopu izrađeni su na hrvatskom jeziku.

Pritužbe

Detaljne informacije o načinu podnošenja pritužbi navedene su ovdje.