Putno

Putujte bezbrižno, pamtite zauvijek

Putno osiguranje u inozemstvu

Brzo i jednostavno ugovorite putno osiguranje u inozemstvu putem webshopa:

ADRIATIC webshop online

Putno osiguranje u inozemstvu uključuje:

 • putno zdravstveno osiguranje
 • osiguranje privatne odgovornosti
 • osiguranje prtljage
 • osiguranje otkaza ili prekida putovanja
 • osiguranje putnika od posljedica nezgode.

Putno zdravstveno osiguranje, za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, u suradnji s AXA Assistance Deutschland GmbH, daje pokriće troškova hitnog i neophodnog liječničkog tretmana u inozemstvu u slučaju iznenadne bolesti ili nezgode.

Osiguranje privatne odgovornosti pokriva građanskopravnu izvanugovornu odgovornost osiguranika i osoba za koje on, po zakonu, odgovara za štetu zbog smrti, povrede tijela ili zdravlja treće osobe te oštećenja ili uništenja stvari treće osobe tijekom puta i boravka u inozemstvu.

Osiguranje prtljage pokriva gubitak, oštećenje ili uništenje prtljage, trošak nabavke nužnih stvari u slučaju da predana prtljaga ne stigne na odredište duže od 8 sati od dolaska osiguranika na odredište.

Osiguranje od otkaza putovanja pokriva otkaz putovanja uzrokovan nepredvidivim okolnostima, npr. smrtni slučaj, nesretni slučaj teškom tjelesnom ozljedom, iznenadna akutna bolest, poremećaji u trudnoći, nepodnošenje cjepiva, šteta na imovini uzrokovana požarom, elementarnom nepogodom ili namjernim kaznenim djelom treće osobe, vojna vježba, radna obveza propisana od strane javne vlasti i dr.

Osiguranje od prekida putovanja podrazumijeva prekid već započetog putovanja, ali pod uvjetom da nije iskorišteno više od 50% trajanja predviđenog putovanja.

Osiguranje od posljedica nezgode pokriva sve iznenadne događaje uslijed kojih je nastupila smrt ili trajni invaliditet osiguranika zbog nezgode.

Putno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu u suradnji s AXA Assistance Deutschland GmbH daje pokriće troškova hitnog i neophodnog liječničkog tretmana u inozemstvu u slučaju iznenadne bolesti ili nezgode.

Putno zdravstveno osiguranje u suradnji s AXA Assistance Deutschland GmbH pokriva i obuhvaća sljedeće usluge:

 • ambulantno liječenje
 • lijekove i sanitetski materijal propisan od strane liječnika
 • medicinska pomagala i pomagala za hodanje nužna kao dio tretmana
 • radioterapiju, toplinsku terapiju, fototerapiju i sl. propisano od strane liječnika
 • rendgensku dijagnostiku, skenersku dijagnostiku, ultrazvuk, laboratorijsku dijagnostiku, EKG, dekompresijsku komoru
 • kliničko liječenje u najbližoj prikladnoj bolnici
 • troškove prijevoza (sanitetski prijevoz, taxi, javni prijevoz) u svrhu medicinskog tretmana
 • troškove prebacivanja u specijalnu kliniku ukoliko bude medicinski neophodno i propisano od strane liječnika
 • operacije
 • stomatološki tretman isključivo u svrhu oslobađanja akutne zubobolje do 200 €
 • troškove kućnih posjeta liječnika
 • troškove telefonskih poziva iz/u bolnicu, do visine 25 € po putovanju u slučaju hospitalizacije
 • troškove medicinski nužnog i propisanog prijevoza osiguranika iz strane zemlje do stalnog prebivališta
 • troškove prijevoza posmrtnih ostataka osiguranika u mjesto prebivališta ili troškove pogreba u mjestu smrti u inozemstvu do 5.000 €.

Ukoliko sklopite policu putnog zdravstvenog osiguranja u ADRIATIC osiguranju naknadit ćemo Vam neophodne medicinske troškove u inozemstvu, nastale kao posljedica iznenadne bolesti ili nezgode.

U ADRIATICU možete ugovoriti sljedeće iznose putnog zdravstvenog osiguranja: 10.000 €, 15.000 €, 20.000 €, 25.000 €, 30.000 €, 40.000 € i 60.000 € s napomenom da kod dva najveća iznosa osiguranja, osigurateljno pokriće vrijedi za čitav svijet, dok kod ostalih iznosa osiguranja pokriće vrijedi za čitav svijet, osim SAD-a, Kanade, Japana i Australije.

Popusti i doplaci na ovu vrstu osiguranja:

 • kod paketa TRIO (braća i sestre) u ADRIATICU možete ostvariti popust od 10%
 • kod obiteljskog putnog osiguranja, za djecu mlađu od 18 godina, ADRIATIC osiguranje odobrava popust od čak 50%, dok je za članove obitelji starije od 18 godina taj popust 10%
 • osobe koje će na putovanju sudjelovati na natjecanjima i treninzima plaćaju doplatak na premiju putnog zdravstvenog osiguranja. Doplatak kod sportaša amatera iznosi 30% na premiju, a za profesionalnog sportaša 60%. Kod rekreativnog bavljenja sportom, za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, ne plaća se doplatak
 • osobe starije od 65 godina plaćaju doplatak od 80% na premiju osiguranja, a osobe od 70 godina i više, plaćaju 100% doplatka na premiju ove vrste osiguranja.

I tijekom putovanja, nezgode mogu narušiti naš životni tempo te pokvariti planirane aktivnosti. Vrlo dobro znamo da nezgode ne možemo predvidjeti niti spriječiti, ali, osiguranjem od nezgode, možemo ublažiti njihove posljedice.
Osiguranje od posljedica nezgode pokriva sve iznenadne događaje, uslijed kojih je nastupila smrt ili trajni invaliditet osiguranika zbog nezgode.
Ugovorite li rizik nezgode, u sklopu police putnog osiguranja, pokriveni su Vam sljedeći slučajevi:

 • smrt uslijed nesretnog slučaja
 • trajni invaliditet uslijed nesretnog slučaja
 • dnevna naknada za boravak u bolnici zbog liječenja od nesretnog slučaja.

Osobe koje će na putovanju sudjelovati na natjecanjima i treninzima plaćaju doplatak na premiju. Doplatak kod sportaša amatera iznosi 30% na premiju osiguranja od nezgode, a za profesionalnog sportaša 60%. Kod rekreativnog bavljenja sportom za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, ne plaća se doplatak.
Dogodi li se nesretan slučaj, ADRIATIC osiguranje će Vam isplatiti:

 • osiguranu svotu za slučaj smrti, ako je uslijed nesretnog slučaja nastupila smrt osiguranika
 • 150 posto osigurane svote za slučaj trajne invalidnosti, ako je uslijed nesretnog slučaja nastupila potpuna trajna (100%) invalidnost osiguranika
 • postotak od osigurane svote za slučaj trajne invalidnosti koji odgovara postotku trajne djelomične invalidnosti, ako je uslijed nesretnog slučaja nastupila trajna djelomična invalidnost osiguranika
 • ako je ukupan postotak invalidnosti viši od 50 posto, svaki dio postotka invalidnosti preko 50 posto priznaje se u dvostrukom iznosu
 • dnevnu naknadu za boravak u bolnici zbog liječenja od posljedica nesretnog slučaja.

Osiguranje prtljage pokriva gubitak, oštećenje ili uništenje prtljage, trošak nabavke nužnih stvari u slučaju da predana prtljaga ne stigne na odredište duže od 8 sati od dolaska osiguranika na odredište.

Osiguranjem su pokriveni fizički gubitak, oštećenje i uništenje prtljage uslijed:

 • prometne nesreće
 • prirodnih nepogoda
 • eksplozije
 • provalne krađe, razbojništva
 • izgubljene prtljage, oštećene prtljage kao i otuđenja iz prtljage koja je predana prijevozniku.

Ukoliko ugovorite osiguranje prtljage, u sklopu police putnog osiguranja, ADRIATIC osiguranje će pokriti i:

 • troškove nabavke zamjenskih stvari za osobnu upotrebu do najviše 250 €, u slučaju da predana prtljaga ne stigne na odredište putovanja, izvan mjesta prebivališta osiguranika, duže od 8 sati od dolaska osiguranika na odredište.
 • troškove za najam sportske opreme za vrijeme trajanja puta, ako je sportska oprema koju je osiguranik nosio na put uništena, ukradena ili oštećena do te mjere da se ne može na siguran način koristiti, pod uvjetom da je šteta nadoknadiva prema Uvjetima. Troškovi najma sportske opreme mogu biti isplaćeni do 400 € unutar ugovorenog iznosa osiguranja.

Osiguranje privatne odgovornosti pokriva građanskopravnu izvanugovornu odgovornost osiguranika i osoba za koje on, po zakonu, odgovara za štetu zbog smrti, povrede tijela ili zdravlja treće osobe te oštećenja ili uništenja stvari treće osobe tijekom puta i boravka u inozemstvu.

Ugovaranjem rizika privatne odgovornosti, u sklopu police putnog osiguranja, u ADRIATICU možete ugovoriti sljedeće iznose osiguranja:

 • 100.000 kn
 • 200.000 kn
 • 375.000 kn
 • 500.000 kn.

Osiguranici ne mogu biti maloljetne osobe.

Osiguranje ne vrijedi za područje SAD i Kanade.

Osiguranje od otkaza putovanja pokriva otkaz putovanja uzrokovan nepredvidivim okolnostima, kao npr.: smrtni slučaj, nesretni slučaj s teškom tjelesnom ozljedom, iznenadna akutna bolest, poremećaji u trudnoći, nepodnošenje cjepiva, šteta na imovini uzrokovana požarom, elementarnom nepogodom ili namjernim kaznenim djelom treće osobe, vojna vježba, kao i radna obveza propisana od strane javne vlasti.

Osiguranje od prekida putovanja podrazumijeva prekid već započetog putovanja, ali pod uvjetom da nije iskorišteno više od 50% trajanja predviđenog putovanja.

Ovaj dodatni rizik u pravilu se sklapa prilikom sklapanja ugovora o putovanju, odnosno kupnje zrakoplovne karte ili plaćenog smještaja, no obavezno ga je sklopiti najkasnije unutar 72 sata od trenutka kupnje.

Osiguranik je obavezan, u pisanom obliku, otkazati aranžman kod putničke agencije u roku 3 radna dana po nastanku nekog od razloga za otkaz putovanja prema čl. 47. Uvjeta putnog osiguranja, a najkasnije u roku 15 dana obavezan je o tome, također u pisanom obliku, obavijestiti osiguratelja, ADRIATIC osiguranje d.d.

Ukoliko ugovorite ovaj dodatni rizik, prilikom sklapanja police putnog osiguranja, ADRIATIC isplaćuje 90% iznosa koji je zadržala putnička agencija, umanjenog za cijenu eventualno iskorištenog dijela putovanja.