Letjelice

Uživajte u neopisivoj slobodi letenja

Obvezno osiguranje trećim osobama te putnicima

Osiguratelj je temeljem police osiguranja od odgovornosti zračnog prijevoznika, odnosno operatora zrakoplova u obvezi nadoknaditi štetu za koju je odgovoran osiguranik na temelju Zakona o osiguranju, Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, Zakona o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu, Zakona o obveznim odnosima te drugih propisa koji reguliraju odgovornost i naknadu štete, a koja je nastala uporabom zrakoplova.

Ugovorom o osiguranju obuhvaćena je odgovornost zračnog prijevoznika, odnosno operatora zrakoplova:

  1. za štete trećim osobama zbog smrti, tjelesne ozljede, narušavanja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari za vrijeme leta zrakoplova
  2. za štetu zbog smrti, narušavanja zdravlja ili tjelesne ozljede putnika za vrijeme leta zrakoplovom
  3. za štetu zbog gubitka ili oštećenja osobnih stvari putnika koje se nalaze u kabini zrakoplova
  4. za štetu zbog gubitka ili oštećenja tereta i predane prtljage.

Međutim, ugovor o osiguranju ne pokriva štete pod točkama 3. i 4. ovog stavka ukoliko se zrakoplov ne koristi u komercijalne svrhe.
Ugovorom o osiguranju pokrivene su i štete rizika rata, terorizma, otmice, sabotaže, nezakonitog prisvajanja zrakoplova i građanske pobune.

Treća osoba je svaka pravna ili fizička osoba osim putnika i članova letačke i kabinske posade zrakoplova za vrijeme leta zrakoplova.
Putnikom se smatra svaka osoba koja se prevozi zrakoplovom uz pristanak zračnog prijevoznika odnosno operatora zrakoplova, osim članova letačke i kabinske posade zrakoplova koji su u službi za vrijeme leta zrakoplova.

Ugovorena svota osigurateljnog pokrića predstavlja gornju granicu obveze osiguratelja za sva davanja po jednom osiguranom slučaju, a čiji je najniži iznos određen temeljem čl. 40. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu u vrijeme sklapanja ugovora, ako se drukčije ne ugovori, bez obzira na broj oštećenika.
Osigurateljno pokriće proteže se na područje Republike Hrvatske, ako nije drugačije ugovoreno.