Vijesti

Pregled vijesti

24.06.2014.

Odluka sa glavne skupštine Jadranskog osiguranja 24.06.2014.

Donosimo odluke sa Glavne skupštine Jadranskog osiguranja d.d. održane 24.06.2014.

Preuzimanje dokumenata: