Imovina

Zaštitite svoje vrijednosti

Osiguranje usjeva i nasada

Sve je veći broj poljoprivrednika koji svoje usjeve, nasade i plodove osiguravaju od sve učestalijih nestalnih vremenskih uvjeta kojima su izloženi tijekom godine.

Ovim vidom osiguranja pružamo osigurateljno pokriće od osnovnih opasnosti:

 • tuče
 • požara
 • udara groma.

i dodatnih izvora opasnosti:

 • poplave
 • proljetnog mraza
 • oluje
 • posolice
 • pozebe u razdoblju vegetacije i zimskog mirovanja
 • gubitka sjemenskog kvaliteta
 • gubitka kvalitete plodova voća i stolnog grožđa.

Predmeti osiguranja koje osiguravamo od navedenih opasnosti mogu biti:

 • usjevi
 • plodovi
 • livadske trave
 • ljekovito bilje
 • ukrasno bilje
 • voćnjaci i vinogradi
 • mladi voćnjaci i vinogradi prije stupanja u rod
 • voćni, lozni i šumski sadni materijal
 • mlade šumske kulture do navršene šeste godine
 • vrbe za pletarstvo, trska i sl.

Kod pojedinih usjeva, nasada i plodova koji mogu biti predmet osiguranja, osigurano je zrno (sjeme) i to kod žitarica, uljarica i ostalih poljoprivrednih kultura koje se gaje za sjeme, a ako se posebno ugovori kod žitarica se može osigurati i stabljika (slama i kukuruzovina). Usirka i metlica se može osigurati: korijenje, odnosno gomolj, kod korjenastog i gomoljastog bilja; kod povrtlarskog, ljekovitog i ukrasnog bilja prema svrsi uzgoja; stabljika - kod konoplje i lana ili sjeme ako se posebno ugovori; plod kod hmelja; plod (čahura) kod pamuka; sjeme i opijum kod maka; krmna masa kod krmnog bilja i livadskih trava, a kad se proizvodi za sjeme - samo sjeme; biljka kod rasada; rod, odnosno plod kod voćnjaka i vinograda, a ako se posebno ugovori stablo, odnosno trs (čokot); stablo, odnosno trs kod mladih voćnjaka i vinograda prije stupanja u rod; stablo kod mladih šumskih kultura; podloge, kalemovi, reznice i sadnice kod voćnog, loznog i šumskog sadnog materijala, kao i kalem grančice kod voćnjaka i lasteri (vioke) kod vinograda [samo kod umatičenih nasada); pruće kod vrbe za pletarstvo; stabljika kod trske.

ADRIATIC osiguranje želi svakom poljoprivredniku osigurati bolju i kvalitetniju sutrašnjicu, čemu se pridružuje država povratom od 70% premije osiguranja bez obzira na štete (u skladu s mjerama M17).

klsjdajsdhaksjdhasj

Visina premije osiguranja određuje se s obzirom na:

 • vrstu usjeva
 • nasade i plod
 • vrstu rizika
 • razred osjetljivosti
 • razred opasnosti područja
 • oblik osiguranja
 • obujam pokrića.

Opis pojmova

Obuhvaća štete koje na osiguranim usjevima, nasadima i plodovima prouzroči tuča (grad) svojim udarom.

Požar je vatra nastala izvan mjesta određenog za loženje ili vatra koja je to mjesto napustila i dalje se nastavila širiti, odnosno razvijati vlastitom snagom. Ne smatra se da je nastupio požar i osiguratelj nije u obvezi platiti naknadu, ako je osigurani usjev, nasad ili plod uništen ili oštećen od pregorjele cigarete, svjetiljke, žeravice i sl.

Obuhvaća štete koje na osiguranim usjevima, nasadima i plodovima prouzroči grom djelovanjem snage i/ ili topline, kao i štete od udara predmeta koje je grom srušio.

Poplava je naglo i neočekivano plavljenje terena uslijed bujica, izlijevanja rijeka, mora i jezera iz korita, kanala i provale obrambenih nasipa ili brana.

Proljetni mraz je pad temperature zraka ispod 0 stupnjeva Celzijusa koji nastane u vremenu od 1. travnja pa do 30. lipnja ako se drukčije ne ugovori.

Oluja je djelovanje vjetra brzinom većom od 17,2 metra u sekundi, odnosno 62 km/h (8 stupnjeva po Beaufortovoj ljestvici).

Posolica je pojava kada vjetar podiže sitne kapljice morske vode (morska prašina) te ih nanosi na voćnjake i vinograde u priobalnom području i na otocima i kada zbog toga dođe do dehidrativnog djelovanja morske soli na rodne mladare-lastare, odnosno plodove voća i grožđa i do sušenja ili uvenuća, odnosno do smanjenja prinosa.

Podrazumijeva nastanak štete zbog hladnoće, odnosno spuštanja temperature zraka ispod temperature koja je za pojedine vrste usjeva, odnosno nasada, određena kao kritična.

Osiguratelj je u obvezi platiti nadoknadu iz osiguranja za štete zbog gubitka sjemenskog kvaliteta, ako su nastale od osnovnih opasnosti (rizika).

Osiguratelj je u obvezi platiti naknadu iz osiguranja za štete prouzročene udarima tuče (grada) zbog čega dolazi do gubitka kvalitete ploda. Osiguratelj nije u obvezi nadoknaditi štetu u gubitku kvalitete, ako ona nastane uslijed elementarnih i drugih uzroka koji nisu navedeni u prethodnom stavku, kao ni gubitak kvalitete plodova zbog biljnih bolesti i štetočina.