Plovila

I za buru i za bonacu

Obvezno osiguranje brodice / jahte

Temeljem Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (NN 151/05., NN 36/09., NN 75/09., NN 76/13., NN 152/14.) određuje se obveza vlasnicima brodice na motorni pogon, odnosno jahte s porivnom snagom motora većom od 15 kW, da se osiguraju od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama i to s najnižom osiguranom svotom po jednom štetnom događaju u iznosu od 464.529,82 €.

Temeljem police osiguranja nadoknađuju se sve štete prema odredbama propisa o naknadi štete iz odgovornosti, ako je tijekom uporabe brodice, odnosno jahte navedene u polici osiguranja odgovornošću korisnika došlo do tjelesne ozljede, narušavanja zdravlja ili smrti treće osobe.

Trećim osobama ne smatraju se osobe koje se nalaze na brodici, odnosno jahti kojom je prouzročena šteta i osobe koje se nalaze na drugoj brodici, jahti ili brodu, odnosno drugom plovnom objektu.

Pored korisnika brodice, odnosno jahte osiguranje pokriva i odgovornost za naknadu štete koju uzrokuju osobe koje voljom vlasnika rade tijekom uporabe brodice, odnosno jahte, kao i osobe koje se prevoze brodicom, odnosno jahtom.

Osigurateljno pokriće pruža se za plovidbu teritorijalnim morem, unutarnjim morskim vodama i unutarnjim vodama Republike Hrvatske, ako nije drukčije ugovoreno.

Premija obveznog osiguranja kreće se između 23,89 € i 135,37 €, a ovisi o snazi motora te o namjeni plovila.

Tri su osnovne kategorije namjene plovila i to za:

  • osobne potrebe i javne svrhe
  • gospodarske svrhe (osim najma)
  • gospodarske svrhe (najam).
  • Uvjeti obveznog osiguranja od odgovornosti vlasnika / korisnika brodice ili jahte